اصلاح فرورفتگی گونه با تزریق چربی توسط دکتر یحیوی

در این ویدیو بیمار از فرورفتگی گونه در یک طرف صورت رنج می برد. دکتر شهریار یحیوی با تزریق چربی سانتریفیوژ شده خود بیمار، این مسئله را اصلام می کنند.