ازاینکه اینجانب دکترشهریاریحیوی را بعنوان پزشک معتمد و مشاورخود برگزیدید مفتخرم .

* از آنجا که اقدامات وملاحظات قبل از عمل ، حین وبعد از عمل جراحی بینی ازیک جراح به جراح دیگر کاملا سلیقه ای وبعضا متفاوت می با شد ، لذا نکاتی که در ذیل به آن اشاره خوا هد شد ، مربوط به نحوه کار من در موارد جراحی زیبایی بینی بوده و لزوما به معنای رد کردن شیوه کاری سایر جراحان یا همکاران محترم نیست وصرفا بیانگر سلیقه اینجانب درنحوه انجام کار می باشد .

 • اعما ل جراحی بینی در غالب موارد ( بجز مواردی که ضروری باشد ) در بیمارستان یاس سپید انجام می پذیرد . ( قابل ذکر است انتخاب این بیمارستان صرفا بعلت دارا بودن ورزیده ترین کادر بیهوشی بوده است )
 • تقریبا در اکثریت موارد ( به جزموارد خاص ) اعمال جراحی زیبایی بینی زیر بیهوشی عمومی انجام می پذیرد.
 • برای کلیه بیماران انجام آزمایش CBC ( شمارش گلبول های خونی ) ضروری است و در ضمن در بیماران بالای ۴۵ سال مشاوره قلب درخواست می شود .
 • زمان تقریبی عمل جراحی بطور متوسط ۵۰دقیقه تا ۹۰دقیقه می باشد . ( بسته به نوع بینی )
 • غالب بیماران می توانند بدون هیچ گونه مشکلی ۲ تا ۲٫۵ ساعت پس از انتقال به بخش از بیمارستان ، ترخیص شوند .
 • برای کلیه بیماران قبل از عمل ، فتوگرافی از چهره درخواست میشود ، که  در آتلیه طبی واقع درمیدان ونک انجام می پذیرد . عکس ها پس از چاپ به مطب ما ارسال خواهند شد .
 • برای جراحی زیبایی بینی بطور روتین سی تی اسکن یا رادیوگرافی ازبینی و سینوس ها انجام نمی شود ، چون در غالب موارد اطلاعات بیشتری در اختیار جراح بینی قرار نمی دهند .
 • اما دو مورد انجام سی تی اسکن از بینی و تیغه بینی وسینوس ها ضروری است :
 • ۱-مشکلات شدید داخل بینی شامل سینوزیت ، پولیپ و غیره .
 • ۲-بیمار دارای بیمه تکمیلی باشد و بخواهد مبلغی را پس از عمل برای انحراف تیغه بینی از بیمه دریافت کند .
 • در اکثر بیماران کبودی قابل توجه متعاقب عمل ایجاد نمی شود ، اما به ندرت ممکن است به علت ضخامت زیاد استخوان ها، کبودی نسبی عارض شود .
 • پانسمان داخل بینی یا تامپون پس از عمل جرا حی در داخل بینی گذاشته نمی شود . ( بجز موارد خاص )
 • در تعدادی از بیما ران که دچار انحرافات قابل توجه تیغه بینی هستند ، در خاتمه عمل از تلق های محافظ تیغه بینی استفاده می شود که پس از پایان ۲ هفته به راحتی خارج می شوند .
 • روش جراحی من از نوع بسته (  Closed ) می با شد ( برش وسط داده نمی شود ) یعنی در آن دسته از بیمارا نی که پره ی بینی آنها نیازی به کوچک کردن ندارد ، هیچ گونه برشی داده نخواهد شد .
 • در روش بسته پوست برش داده نشده و توسط برشی که در داخل بینی داده می شود ، جراحی انجام می گیرد.
 • از آنجایی که غالب بیماران من پس از عمل دچار کبودی و ورم نبوده و حال عمومی بسیار خوبی دارند ، ممکن است اینگونه تصور شود که من از تکنولوژی خاصی مانند لیزر در انجام عمل استفاده می کنم ، در صورتیکه همانگونه که حتما استحضار دارید ، استفاده از لیزر در جراحی زیبایی بینی یک کذب بوده و فاقد کارایی می باشد .
 • بالا بودن رضایت بیماران تنها با تکیه بر تجربه ، دقت و ظرافت میسر شده است .
 • برای آن دسته از عزیزانی که شاغل می با شند ، توصیه می کنیم حداکثر یک هفته مرخصی و فراغت ، ازمحل کار خود در خواست کنند .
 • پس از انجام عمل جراحی بینی توصیه می شود بسته به نوع پوست بیماران ، از سه هفته تا دو ماه چسب بینی بزنند ، که پس از عمل جراحی نحوه ی انجام آن توسط فیلم های آموزشی و کمک دستیارم به شما آموزش داده خواهد شد .

 دکتر شهریار یحیوی

بازگشت به دانستنی های مهم قبل از جراحی زیبایی بینی