لایو انجام جراحی آندوسکوپی سینوزیت قارچی توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو که مورخ یازده خرداد نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی جراحی آندوسکوپی سینوزیت قارچی انجام می دهند.