تزریق فیلر به گونه و لب بلافاصله پس از جراحی زیبایی بینی توسط دکتر یحیوی

می توان جراحی های زیبایی مختلفی را همزمان با جراحی زیبایی بینی انجام داد. همچنین می توان تزریق فیلر به لب و تزریق فیلر به گونه را نیز انجام داد. در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی پس از اتمام جراحی زیبایی بینی، برای بیمار تزریق فیلر لب و تزریق فیلر گونه انجام می دهد.