در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی پیرامون جراحی باز و بسته بینی ارائه می دهند.

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی پیرامون جراحی باز و بسته بینی ارائه می دهند. توضیحات ایشان پیرامون نحوه انجام هر روش، تاریخچه جراحی باز و بسته، مزایا و معایب هر روش و همچنین علت برش پره های بینی می باشد.