در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی پیرامون جراحی لوزه بدون خونریزی توضیح می دهند. همچنین در انتها ویدیو شما می توانید شیوه انجام جراحی را مشاهده بفرمایید.

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی پیرامون جراحی لوزه بدون خونریزی توضیح می دهند. همچنین در انتها ویدیو شما می توانید شیوه انجام جراحی را مشاهده بفرمایید.