در این ویدیو، دکتر شهریار یحیوی پیرامون جراحی پروتز چانه صحبت می کنند.

در این ویدیو، دکتر شهریار یحیوی پیرامون جراحی پروتز چانه صحبت می کنند. دکتر یحیوی، درباره محل استاندارد چانه، کاندید مناسب برای جراحی پروتز چانه و همچنین مواد مورد استفاده در جراحی پروتز چانه صحبت می کنند. همچنین ایشان پیرامون نحوه انجام عمل پروتز چانه، مزایا و معایب جراحی پروتز چانه، نکاتی را بیان می کنند.