این ویدیو مربوط به توضیحاتی پیرامون چربی جمع شده در ناحیه غبغب است.

این ویدیو مربوط به توضیحاتی پیرامون چربی جمع شده در ناحیه غبغب است.

در بعضی از بیماران، چربی در ناحیه زیر چانه و فک جمع می شود که برای بیماران ناخوشایند است.

در این ویدیو دکتر یحیوی تکنیک های حل کردن این موضوع را توضیح می دهند. معمولا دکتر یحیوی جهت لیپوساکشن ناحیه غبغب همزمان از دو روش لیپوساکشن باز (Open Liposuction) و لیپکتومی باز (Open Lipectomy) استفاده می کنند.