جراحی اصلاح لاله گوش کشیده شده بر اثر استفاده از گوشواره بزرگ

بعضی از افراد به دلیل استفاده از گوشواره های بزرگ دچار کشیدگی لاله گوش می شوند. این موضوع می تواند پس از مدتی برای فرد از لحاظ ظاهری و اجتماعی مشکل ساز شود و فرد به دنبال درمان آن باشد. خوشبختانه این مسئله را می توان با یک جراحی سی دقیقه ای برطرف نمود. در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی جراحی اصلاح لاله گوش کشیده شده را انجام می دهند و نتیجه جراحی گوش پس از یک ماه قابل مشاهده است.