جراحی لیفت لب بالا توسط دکتر شهریار یحیوی

با جراحی لیفت لب بالا، فاصله بین لب بالا و بینی کاهش می یابد و همچنین سبب می شود تا لب بالا حال زیباتری داشته باشد. در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی، جراحی لیفت لب بالا را انجام می دهند. اکثر بیماران تمایل دارند که جراحی لیفت لب بالا را همزمان با جراحی بینی انجام دهند که البته این مسئله امکان پذیر است.