جراحی کوچک کردن لب یک جراحی پلاستیک است که طی آن اندازه لب بالا، لب پایین یا هر دو لب کاهش می یابد تا اجزای صورت بیمار متوازن شود.

در این ویدیو، تصاویر قبل و بعد از بیماری که کاندید مناسبی برای جراحی کاهش سایز لب بوده، نمایش داده می شود که عمل جراحی وی توسط دکتر شهریار یحیوی انجام گرفته است. جراحی کوچک کردن لب یک جراحی پلاستیک است که طی آن اندازه لب بالا، لب پایین یا هر دو لب کاهش می یابد تا اجزای صورت بیمار متوازن شود.