دکتر شهریار یحیوی، این پروتز را با دقت بسیار فراوان از بینی بیمار خارج کرده و سپس غضروف بینی بیمار را شکل می دهد و از غضروف بینی خود بیمار جهت اصلاح بینی استفاده می کند.

در این ویدیو بیمار از وجود پروتز بینی که سبب برزگ شدن غیر طبیعی بینی شده است رنج می برد. دکتر شهریار یحیوی، این پروتز را با دقت بسیار فراوان از بینی بیمار خارج کرده و سپس غضروف بینی بیمار را شکل می دهد و از غضروف بینی خود بیمار جهت اصلاح بینی استفاده می کند.