خارج کردن Pyogenic Granuloma (گرانولوم پیوژنیک) از بینی

گرانولوم پیوژنیک (تومور بارداری) یک توده است که معمولا به دنبال حاملگی در داخل دهان یا بینی ایجاد می شود. هنوز علت دقیق به وجود آمدن گرانولوم پیوژنیک مشخص نیست اما معمولا پس از بارداری، تروما یا مصرف قرص های ضد بارداری ایجاد می شود. در این ویدیو، دکتر یحیوی این توده را از بینی بیمار خارج می کند.