سوال- ۵ ) بعد از عمل جراحی چند وقت باید چسب بینی بزنم؟

جواب: این مورد کاملا بستگی به پوست بینی و سلیقه جراح دارد. در مورد بینی های غضروفی واستخوانی در حدود سه هفته تا یک ماه ، هم شب و هم روز، از چسب استفاده شود ولی در مورد بینی های گوشتی توصیه می کنیم برای دو ماه دائم چسب بزنند . پس از پایان این دوره بیماران می توانند چسب زدن در شب را ادامه دهند ، چسب شبانه را تدریجاً طی یک تا دو ماه قطع کنند .

*****

سوالات جراحی زیبایی بینی / دکتر شهریار یحیوی ، جراح زیبایی بینی