سوال- ۷ ) آیا قبل از جراحی بینی بایستی داروی خاصی استفاده کنم ؟

جواب: بهتر است هفت تا ده روز قبل از عمل ، از ویتامین ث ، به میزان یک گرم در روز ، به صورت خوراکی استفاده کنید . البته داروهای دیگری هم هستند که توصیه به مصرف آنها شده است ولی به نظر نمی رسد که کارا یی بالایی در کوتاه کردن دوره نقاهت داشته باشند .

*****

سوالات جراحی زیبایی بینی / دکتر شهریار یحیوی ، جراح زیبایی بینی