سوال- ۹ ) آیا جراحی بینی توام با درد زیاد است ؟

جواب: به هیچ عنوان چنین نیست . جراحی هایی که توسط اینجانب انجام می شود ، بجز موارد استثنایی هیچ گونه دردی به همراه نخواهد داشت و در اکثر موارد ، حتی نیازی به مصرف استامینوفن نیز وجود ندارد .

*****

سوالات جراحی زیبایی بینی / دکتر شهریار یحیوی ، جراح زیبایی بینی