لایو انجام آندوسکوپی سینوس توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو که مورخ سی و یک اردیبهشت نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی عمل آندوسکوپی سینوس انجام می دهند.