ویدیو های آموزشی دکتر شهریار یحیوی

دی ۲۷, ۱۳۹۹

انجام همزمان چهار جراحی زیبایی بر روی بیمار انگلیسی توسط دکتر یحیوی

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی، به طور همزمان چهار جراحی زیبایی بر روی بیمار بیست و شش ساله انگلیسی انجام می دهد.
شهریور ۲۹, ۱۳۹۹

انجام همزمان چهار جراحی زیبایی توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی به طور همزمان چهار جراحی زیبایی روی بیمار انجام می دهند.
تیر ۱۵, ۱۳۹۹

توضیحات دکتر شهریار یحیوی پیرامون تاثیر فضای مجازی در انتخاب جراح پلاستیک

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی نکاتی را پیرامون تاثیر فضای مجازی در انتخاب پزشک و همچنین نحوه صحیح استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتخاب پزشک را بیان می کنند.
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

جراحی کوچک سازی گوش (اتوپلاستی) توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی به صورت گام به گام جراحی کوچک سازی گوش (اتوپلاستی) را انجام می دهند.
خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

لایو انجام جراحی آندوسکوپی سینوزیت قارچی توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو که مورخ یازده خرداد نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی جراحی آندوسکوپی سینوزیت قارچی انجام می دهند.
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹

توضیحات دکتر یحیوی پیرامون انتخاب نوع بیهوشی در جراحی زیبایی

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون انتخاب نوع بیهوشی در جراحی زیبایی ارائه می دهند.
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

لایو انجام آندوسکوپی سینوس توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو که مورخ سی و یک اردیبهشت نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی عمل آندوسکوپی سینوس انجام می دهند.
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

لایو انجام تزریق چربی به صورت توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو که مورخ بیست و یک اردیبهشت نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی همراه با انجام تزریق چربی به صورت، توضیحاتی را نیز پیرامون این عمل ارائه می دهند.
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

لایو دکتر شهریار یحیوی و دکتر مهدی ایزدی پیرامون تاثیر پوست در جراحی زیبایی بینی

در این لایو اینستاگرامی که مورخ 18 اردیبهشت 99 انجام شد، دکتر شهریار یحیوی و دکتر مهدی ایزدی پیرامون مراقبت ها و مشکلات پوستی در جراحی زیبایی بینی صحبت کردند.
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

لایو دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی پیرامون جراحی همزمان صورت و بدن

در این لایو اینستاگرامی که مورخ 11 اردیبهشت 99 انجام شد، دکتر شهریار یحیوی و دکتر هادی آمالی پیرامون جراحی همزمان صورت و بدن، مزایا و معایب و ... صحبت کردند.