آبان ۱۹, ۱۳۹۳

گالری لیفت

در این صفحه می توانید ، تصاویر لیفت را مشاهده کنید . ___________________ بازگشت به صفحه گالری ها
آبان ۱۹, ۱۳۹۳

گالری پروتز گونه

در این صفحه می توانید ، تصاویر پروتز گونه را مشاهده کنید . ___________________ بازگشت به صفحه گالری ها
آبان ۱۹, ۱۳۹۳

گالری پروتز چانه

در این صفحه می توانید ، تصاویر پروتز چانه را مشاهده کنید . ___________________ بازگشت به صفحه گالری ها
آبان ۱۹, ۱۳۹۳

گالری جراحی پلک

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی پلک را مشاهده کنید . ___________________ بازگشت به صفحه گالری ها
آبان ۱۸, ۱۳۹۳

گالری جراحی گوش

گالری جراحی گوش | دکتر شهریار یحیوی در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی گوش (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۳

گالری جراحی بینی آقایان | دکتر شهریار یحیوی

گالری جراحی بینی آقایان | دکتر شهریار یحیوی در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی آقایان (توسط دکتر شهریار یحیوی) […]