دکتر شهریار یحیوی
جراح پلاستیک صورت و فوق تخصص گوش، حلق و بینی

 

دکتر شهریار یحیوی

دکتر شهریار یحیوی / Dr. Shahriyar Yahyavi

به نام خدا

شهریار یحیوی ، متولد 1349 تهران در سال 1367 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران شدم. در سال 1375 با کسب رتبه ممتاز سوم در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدم .در سال 1377 در آزمون سراری ورود به دستیاری شرکت کردم و با کسب رتبه دوم کشوری موفق به ورود به رشته گوش حلق بینی دانشگاه تهران شدم.

در سال 1381 با کسب رتبه اول کشور در بورد تخصصی گوش حلق بینی بعنوان متخصص گوش حلق و بینی فارغ التحصیل شدم .در سال 1381 بعنوان عضو هیات علمی و استادیار در بخش گوش حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع به کار شدم .از همان سال بعنوان عضو نیمه وقت در مرکز تحقیقات گوش ،  حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار شدم .


سمت های کسب شده توسط دکتر شهریار یحیوی در مدت خدمت در دانشگاه:

1- استادیار بخش گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم

2- استادیار بخش گوش ، حلق وبینی بیمارستان فیروزگر

3- عضو انجمن جراحان بینی ایران

4- عضو انجمن جراحان گوش ، حلق وبینی ایران

5- عضو شورای اموزشی دانشکده پزشکی

6- عضو EDO  دانشکده پزشکی

7- عضو کمیته ارزیابی دستیاران و فارغ التحصیلان داخل وخارج کشور

8- عضو نیمه وقت مرکز تحقیقات گوش ، حلق وبینی دانشگاه

9- مدیر برنامه دستیاری  Program Director

10-  معاون آموزشی گروه گوش ، حلق وبینی

11-  سرپرست کمیته امتحانات گروه گوش ، حلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

12-  مسئول اتاق عمل گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

13-  عضو کمیته انضباطی گروه گوش ، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

14-  عضو هیات ممتحنه پیش کارورزی رشته گوش ، حلق و بینی وجراحی سر وگردن

15-  مسئول ژورنال کلاب( Journal Club  ) گروه گوش ، حلق وبینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

16-  عضو کمیته آموزشی بخش گوش ، حلق و بینی بیمارستان دانشگاه

17-  سرپرست کمیته امتحانات گروه آموزشی گروه گوش ، حلق وبینی دانشگاه

18-  عضو کمیته تخصصی گوش ، حلق وبینی شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت ودرمان


دوره های گذارنده شده در خارج ازکشور توسط دکتر شهریار یحیوی:

1- دوره فشرده آموزش اندوسکوپی در GRAZ اتریش ( چهارم الی ششم سپتامبر 2008 )

2- دوره فشرده جراحی پلاستیک صورت  در Regensburg   آلمان  ( 2010 )

3- دوره فشرده جراحی آندوسکوپیک قاعده جمجمه در بارسلون اسپانیا

4- دوره فشرده آندوسکوپی گوش در کشور دبی ( چهاردهم و پانزدهم دسامبر 2007 )

5- شرکت در کنگره جراحان پلاستیک ترکیه   ( 2009 ) ISAPS Course


سوابق کاری و بالینی دکتر شهریار یحیوی:

متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم از سال 1381 تا 1388

متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان فیروزگر از سال 1381 تا 1388

متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان کسری از سال 1381 تا کنون

متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان عرفان از سال 1388 تا کنون

متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی بیمارستان یاس تهران از سال 1392 تا کنون


کتب چاپ شده دکتر شهریار یحیوی به زبان فارسی:

1-  نکات برتر در رادیولوژی / انتشارات پروانه دانش / دکتر ایزدی – دکتر یحیوی

2- نکات برتر در نورولوژی بالینی / انتشارات پروانه ذانش / دکتر ایزدی – دکتر یحیوی

3- نکات برتر در روانپزشکی / انتشارات پروانه دانش / دکتر ایزدی – دکتر یحیوی

4- نکات برتر در اورولوژی / انتشارات پروانه دانش / دکتر ایزدی – دکتر یحیوی

5- نکات برتر در گوش ، حلق وبینی / انتشارات پروانه دانش / دکتر ایزدی – دکتر یحیوی

6- درمان قدم به قدم بیماریهای گوش ، حلق و بینی /  دکتر کریمی – دکتر یحیوی – دکتر عظیمی کیا

7-  کتاب سپتورانیوپلاستی (بحث پرفوراسیون سپتوم) / دکتر شهریار یحیوی


مقالات چاپ شده دکتر شهریار یحیوی به زبان فارسی:

1- تومور نورواکتودرمال بدخیم محیطی یک مورد نادر

( مجله دانشکده پرشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تابستان 1381 شماره 2 )

2- تغییرات هدایت استخوانی پس از بازسازی زنجیره استخوانچه ای گوش میانی

( مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ودره دوازدهم زمستان 1384 شماره 49 )


مقالات چاپ شده دکتر شهریار یحیوی به زبان انگلیسی:

1-Le  Fort  1 osteotomy approach for advanced nasopharyngeal Angiofibroma report of a case

Acta medica Iranica vol 40 , No 4 (2002)

2-Bone  Conduction  changes  after  ossicular  chain Reconstruction of the middle Ear

Razi journal of medical sciences vol 12 , Number 49 (2006)

3-Objective measuremen of nasal airway dimensions & resistance using acoustic  Rhinometry & Rhinomanomety in habitual snorers compared with non-snores

Eur   Arch   otolaryngology   2008 ; 265(12) : 1483-1487

4-Application and usage of  tactile aid in Iran archives of Iranian medicine

Volume 9 , Number 4 , October (2006 )


کنگره های بین المللی داخل کشور که دکتر شهریار یحیوی عضو هیات علمی یا اجرایی آن بوده است:

1-کنگره بین المللی پروفسور سمیعی /  بهار 93 / سخنران

2-دومین کنگره بین المللی رینولوژی ایران-تهران / 13-15 اکتبر 2009 / عضو کمیته علمی

3- نهمین کنگره بین المللی گوش ، حلق وبینی ایران / 18-22  آبان  1384  / عضو کمیته اجرائی

4-یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش ، حلق و بینی ایران / 1-4 آبان 1387 / عضو کمیته علمی

5- کارگاه آموزشی یپشرفته آزمونهای  الکتروفیزیولوژیک شنوایی / عضو هیات علمی اجرائی کارگاه

6- کنفرانس و کارکاه جراحی اندوسکوپیک پیشرفته  / 21-23 فوریه 2007 / عضو علمی و اجرائی کارگاه

7- سومین کنگره رینولوژی و جراحی پلاستیک صورت ایران / 4-7  اکتبر 2011 / عضو هیات علمی کنگره

8-دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش ، حلق وبینی و سرو گردن ایران / 13-16 نوامبر 2007 / عضو هیات علمی و عضو هیات اجرائی کنگره

تصاویری از دکتر شهریار یحیوی: