مراقبت های بعد از جراحی زیبایی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد از عمل لیفت صورت و گردن

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل لیفت صورت و گردن سپری خواهید کرد.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد از جراحی زیبایی بینی

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی زیبایی بینی در صورت سپری خواهید کرد.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

مراقبت های پس از تزریق چربی در صورت

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل تزریق چربی در صورت سپری خواهید کرد.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد از عمل جراحی پلک

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی پلک سپری خواهید کرد.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

مراقبت های بعد از عمل پروتز چانه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل پروتز چانه سپری خواهید کرد.
بهمن ۳, ۱۳۹۲

ورم کمتر وکبودی کمتر بعد از عمل

سه فاکتوراساسی که درمیزان ورم وکبودی جراحی دخیل می باشند ، عبارت اند از : ۱-فاکتورهای مربوط به جراح ۲-فاکتورهای مربوط به بیهوشی ۳-فاکتورهای مربوط به […]