ر این ویدیو دکتر شهریار یحیوی، به طور همزمان چهار جراحی زیبایی بر روی بیمار بیست و شش ساله انگلیسی انجام می دهد.

جراحی های انجام شده عبارتند از:

جراحی زیبایی بینی
جراحی خارج کردن چربی بوکال
جراحی زیبایی گوش (اتوپلاستی)
لیپوساکشن ناحیه غبغب

جراحی ها تحت بیهوشی عمومی انجام شدند.