در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی نکاتی را پیرامون تاثیر فضای مجازی در انتخاب پزشک و همچنین نحوه صحیح استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتخاب پزشک را بیان می کنند.