در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون انتخاب نوع بیهوشی (بیهوشی عمومی / بیهوشی با خواب عمیق) در جراحی زیبایی ارائه می دهند.