در این ویدیو تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی شکاف کام که توسط دکتر شهریار یحیوی انجام شده است، قابل مشاهده می باشد. جراحی شکاف کام بهتر است در سه الی چهار ماهگی کودک انجام شود.