در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی به صورت گام به گام جراحی کوچک سازی گوش (اتوپلاستی) را انجام می دهند. همچنین در پایان ویدیو، نتیجه حاصل از جراحی قابل مشاهده است.