در این ویدیو که مورخ بیست و یک اردیبهشت نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی همراه با انجام تزریق چربی به صورت، توضیحاتی را نیز پیرامون این عمل ارائه می دهند.