در این لایو اینستاگرامی که مورخ 18 اردیبهشت 99 انجام شد، دکتر شهریار یحیوی و دکتر مهدی ایزدی پیرامون مراقبت ها و مشکلات پوستی در جراحی زیبایی بینی صحبت کردند.