در این لایو اینستاگرامی که در 4 اردیبهشت 99 انجام شد، دکتر شهریار یحیوی و دکتر احسان خدیوی پیرامون جراحی زیبایی بینی صحبت کردند.