گالری جراحی دکتر شهریار یحیوی

آوریل 7, 2021

گالری تزریق چربی به صورت توسط دکتر یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از تزریق چربی به صورت (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید.
آگوست 5, 2020

گالری جراحی لیفت لب توسط دکتر یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی لیفت لب (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید.
نوامبر 10, 2014

گالری لیفت

در این صفحه می توانید ، تصاویر لیفت را مشاهده کنید.
نوامبر 10, 2014

گالری پروتز گونه

در این صفحه می توانید ، تصاویر پروتز گونه را مشاهده کنید.
نوامبر 10, 2014

گالری پروتز چانه

در این صفحه می توانید ، تصاویر پروتز چانه را مشاهده کنید.
نوامبر 10, 2014

گالری جراحی پلک

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی پلک را مشاهده کنید.
نوامبر 9, 2014

گالری جراحی گوش

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی گوش (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید.
نوامبر 9, 2014

گالری جراحی بینی آقایان | دکتر شهریار یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی آقایان (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید.
نوامبر 9, 2014

گالری جراحی بینی خانم ها | دکتر شهریار یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از جراحی بینی خانم ها (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید.