مراقبت های بعد از جراحی

ژانویه 17, 2024

مراقبت های بعد از جراحی لوزه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی لوزه سپری خواهید کرد.
نوامبر 28, 2022

مراقبت های پس از لیپوساکشن غبغب

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از لیپوساکشن غبغب سپری خواهید کرد.
نوامبر 28, 2022

مراقبت های پس از جراحی لیفت سانترال لب

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از لیفت سانترال لب سپری خواهید کرد.
نوامبر 28, 2022

مراقبت های پس از جراحی لیفت ابرو

مراقبت های بعد از جراحی لیفت ابرو 1) پس از جراحی لیفت ابرو، نیازی به بستری شدن نیست و بیمار می تواند همان روز به منزل […]
نوامبر 28, 2022

مراقبت های پس از جراحی بوکال فت

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی بوکال فت سپری خواهید کرد.
فوریه 29, 2020

مراقبت های بعد از عمل لیفت صورت و گردن

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل لیفت صورت و گردن سپری خواهید کرد.
ژانویه 30, 2020

مراقبت های بعد از جراحی زیبایی بینی

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی زیبایی بینی در صورت سپری خواهید کرد.
ژانویه 30, 2020

مراقبت های پس از تزریق چربی به صورت

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل تزریق چربی در صورت سپری خواهید کرد.
ژانویه 30, 2020

مراقبت های بعد از عمل جراحی پلک

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از جراحی پلک سپری خواهید کرد.
ژانویه 30, 2020

مراقبت های بعد از عمل پروتز چانه

با مطالعه نکات زیر که توسط دکتر شهریار یحیوی تهیه شده است، دوره نقاهت راحت تری را پس از عمل پروتز چانه سپری خواهید کرد.